Privacy Policy

 

 

Mijn Eerste Schoentjes heeft deze privacy verklaring opgesteld om aan te tonen dat wij uw privacy zeer serieus nemen. Het onderstaande zet uiteen hoe wij binnen de website van MijnEersteSchoentjes.nl met persoonlijke informatie omgaan. Het betreft hier de volgende website: www.mijneersteschoentjes.nl.

Gegevensopslag

Alle gegevens die door MijnEersteSchoentjes.nl worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De informatie die u aan MijnEersteSchoentjes.nl geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Doel

Het doel van het registreren van persoonsgegevens door MijnEersteSchoentjes.nl is het op kunnen leveren van producten (schoentjes) aan onze bezoekers.

We gebruiken uw IP adres voor de verwerking van problemen met onze server en voor de administratie van onze sites. Het IP adres wordt tevens gebruikt om bezoekers te herkennen.

Onze sites maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het voor ons mogelijk maakt om bepaalde login informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

Ons bestelformulier verzoekt de gebruikers ons van persoonlijke informatie te voorzien (zoals naam, adres en email).

Onze site bevat links naar andere sites en sites van (business) partners die niet tot MijnEersteSchoentjes.nl behoren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van zulke sites.

Wat slaan we op?

Als u bij ons een bestelling plaatst, slaan we de volgende gegevens op:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel(s)
 • Achternaam
 • Geslacht
 • E-mail adres
 • Telefoonnummer
 • Adres
 • Postcode
 • Plaats
 • Land
 • Gebruikersnaam
 • Wachtwoord
 • Factuur
  - factuurnummer
  - datum
  - bestelde producten
 • Opdrachtbevestiging
  - opdrachtnummer
  - datum
  - bestelde producten

Verzoek tot inzage, wijziging en verwijdering

MijnEersteSchoentjes.nl gebruikt beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen.

MijnEersteSchoentjes.nl zal naar aanleiding van een verzoek van een bezoeker zijn of haar persoonlijke gegevens uit onze database opsturen.

MijnEersteSchoentjes.nl zal naar aanleiding van een verzoek van een bezoeker zijn of haar persoonlijke gegevens in onze database wijzigen.

MijnEersteSchoentjes.nl zal naar aanleiding van een verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit onze database verwijderen.

Contact opnemen met MijnEersteSchoentjes.nl

Indien u nog vragen heeft over deze privacy verklaring, de site van MijnEersteSchoentjes.nl of uw ervaringen met onze site, kunt u contact met opnemen met:

Mijn Eerste Schoentjes
info@mijneersteschoentjes.nl